ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุดน้ำยาเครื่องตรวจวิเคราะห์ อัตโนมัติทางโลหิตวิทยา (CBC) จำนวน 29,640 Test (ไฟล์แนบ)

 

Monday the 22nd. Copyright © 2017 All rights Reserved. Powered by Kamalasai Hospital IT - Joomla Templates