ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มน้ำยาเคมีคลินิกที่ใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ไฟล์แนบ)

 

Monday the 22nd. Copyright © 2017 All rights Reserved. Powered by Kamalasai Hospital IT - Joomla Templates