นายวรวิทย์  เจริญพร

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางตลาด

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกมลาไสย

Monday the 22nd. Copyright © 2017 All rights Reserved. Powered by Kamalasai Hospital IT - Joomla Templates