13-07-2559 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) (ไฟล์แนบ) NEW
01-07-2559 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) (ไฟล์แนบ) NEW
28-06-2559 สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ทางแพทย์(เครื่องอัลตร้าซาวด์สำหรับฟาส) (ไฟล์แนบ) NEW
16-06-2559 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) (ไฟล์แนบ)
01-06-2559 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักพยาบาลขนาด ๒๐ ห้อง รพ.ฆ้องชัย (ไฟล์แนบ)
31-05-2559 สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ทางแพทย์ (ไฟล์แนบ)