- ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คลิ๊กที่นี่