- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย คลิ๊กที่นี่

- ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คลิ๊กที่นี่

- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๔ ตำแหน่ง  ๕ อัตรา คลิ๊กที่นี่

- ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สอบราคาก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องบริการแพทย์แผนไทย คลิ๊กที่นี่

- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ๑ อัตรา คลิ๊กที่นี่ 

- รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ๑ อัตรา คลิ๊กที่นี่

- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ ๑ อัตรา  คลิ๊กที่นี่