27-08-2558 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จพ.การเงินและบัญชี)(พนง.ช่วยเหลือคนไข้)

21-08-2558  ระบบติดตั้งก๊าซทางการแพทย์

27-05-2558  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว