26-05-2559 ประชาสัมพันธ์ WEB SITE พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ (WEB SITE การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์) NEW
27-04-2559 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พยาบาลวิชาชีพ/เจ้าพนักงานธุรการ/พนักงานทั่วไป/พนักงานช่วยเหลือคนไข้)
29-03-2559 สอบราคาซื้อคุรภัณฑ์ทางการแพทย์ (เครื่องดมยา)(เครื่องตรวจจอประสาทตา)
21-03-2559 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พยาบาลวิชาชีพ/พนักงานประจำห้องทดลอง/พนักงานเปล/พนักงานช่วยเหลือคนไข้)
01-03-2559 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/พยาบาลวิชาชีพ)
17-02-2559 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานทั่วไปประจำห้องฟัน/พนักงานประจำห้องทดลอง รพ.ฆ้องชัย)
04-02-2559 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักพยาบาลขนาด ๒๐ ห้อง รพ.ฆ้องชัย (ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ฆ้องชัย)
17-01-2559 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานทั่วไปประจำห้องฟัน) (พนักงานทั่วไปประจำห้องชันสูตร/พนักงานเปล)
26-09-2558 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) (เปลี่ยนแปลงวันรับสมัคร 26 ต.ค 58 ถึง 2 ธ.ค. 58 สอบข้อเขียน ปฏิบัติ สัมภาษณ์ 3 ธ.ค. 58 อายุไม่เกิน 35 ปี)
21-09-2558 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนายช่างเทคนิค) (เปลี่ยนแปลงวันรับสมัคร 26 ต.ค 58 ถึง 2 ธ.ค. 58 สอบข้อเขียน ปฏิบัติ สัมภาษณ์ 3 ธ.ค. 58 อายุไม่เกิน 35 ปี)
27-08-2558 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จพ.การเงินและบัญชี) (พนง.ช่วยเหลือคนไข้)
21-08-2558 ระบบติดตั้งก๊าซทางการแพทย์ (ประกวดราคาจ้างการติดตั้ง) (สรุปประเมินผลราคา)
(จพ.การเงินและบัญชี)
21-09-2558 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์/นายช่างเทคนิค/พนักงานช่วยเหลือคนไข้)