21-10-2559 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) (ไฟล์แนบ) NEW
30-09-2559 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) (ไฟล์แนบ) NEW
16-09-2559 สอบราคาซื้อคุรุภัณท์ทางการแพทย์(โคมไฟผ่าตัดโหญ่โคมเดี่ยว) (ไฟล์แนบ) NEW
02-08-2559 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) (ไฟล์แนบ)