26-09-2558 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) (เปลี่ยนแปลงวันรับสมัคร 26 ต.ค 58 ถึง 2 ธ.ค. 58 สอบข้อเขียน ปฏิบัติ สัมภาษณ์ 3 ธ.ค. 58 อายุไม่เกิน 35 ปี) NEW
21-09-2558 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนายช่างเทคนิค) (เปลี่ยนแปลงวันรับสมัคร 26 ต.ค 58 ถึง 2 ธ.ค. 58 สอบข้อเขียน ปฏิบัติ สัมภาษณ์ 3 ธ.ค. 58 อายุไม่เกิน 35 ปี)NEW
27-08-2558 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จพ.การเงินและบัญชี) (พนง.ช่วยเหลือคนไข้)
21-08-2558 ระบบติดตั้งก๊าซทางการแพทย์ (ประกวดราคาจ้างการติดตั้ง) (สรุปประเมินผลราคา)
(จพ.การเงินและบัญชี)
21-09-2558 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์/นายช่างเทคนิค/พนักงานช่วยเหลือคนไข้)