16-06-2559 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) (ไฟล์แนบ) NEW
01-06-2559 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักพยาบาลขนาด ๒๐ ห้อง รพ.ฆ้องชัย (ไฟล์แนบ) NEW
31-05-2559 สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ทางแพทย์ (ไฟล์แนบ) NEW
31-05-2559 การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRGs) (ไฟล์แนบ) NEW